Xeomin

Merz Xeomin, 1 x 100iu per vial.

  • Buy 6 for $ 369.00 each
  • Buy 11 for $ 364.00 each
  • Buy 21 for $ 359.00 each

$379.00